Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů v servisu www.stavbarodinnehodomu.cz

Při jakémkoliv použití servisu, který se nachází na adrese „StavbaRodinnehoDomu.cz“ souhlasíte s pravidly obsaženými v Ochraně osobních údajů, která se nachází na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na zavádění změn do pravidel Ochrany osobních údajů. Pro každého uživatele servisu „StavbaRodinnehoDomu.cz“ platí aktuální pravidla Ochrany osobních údajů. Jakékoliv zavedené změny nemají vliv na základní princip: nikdy neprodáváme a nesdílíme osobní informace nebo adresy našich uživatelů a klientů třetím stranám.

Vždy máte právo změnit nebo vymazat údaje z naší databáze. Pokud nesouhlasíte s naší politikou ochrany osobních údajů, prosím, nenavštěvujte stránky „StavbaRodinnehoDomu.cz“, ani se neregistrujte v našem systému a neposkytujte nám žádné informace o sobě.

Osobní údaje

V době užívání servisu „StavbaRodinnehoDomu.cz“ můžete být požádáni o uvedení některých identifikačních údajů prostřednictvím formuláře, nebo jinak. Ve většině případů jsou informace, o které budete požádáni, jméno a e-mail. Ve zvláštních případech můžete být požádáni o další údaje, které budou nezbytné k realizaci objednané služby.
Nevyplníte-li požadované údaje, bude zablokována činnost, které se údaje týkaly, pokud jsou nevyplněné údaje nezbytné pro řádné provedení služby.

Neohlášené informace – zprávy

Vyhrazujeme si právo zasílat nevyžádané zprávy klientům, jejichž kontaktní informace byly získány prostřednictvím činností vztahujících se ke kurzu. Tím máme na mysli informace týkající se přímo kurzu (např. výkazy, doplňující materiály a propagační akce) a nekomerční oznámení (např. přání).

Cookies

Servis „StavbaRodinnehoDomu.cz“ používá cookies. Cookies jsou malé textové informace, které jsou zasílány do počítače klienta, identifikují jej způsobem nezbytným pro zjednodušení nebo umoření dané operace. Cookies umožňují řádnou funkci spolupráce s partnery servisu, výpočet jejich provizí a další. Podmínkou funkce cookies je jejich povolení v prohlížeči a neodstranění z disku.