Poslání


Každý z nás má v životě splnit nějaké poslání. Někdy o tom ani nevíme, ale ono opravdu existuje. Jen je třeba to zjistit.

Mým posláním je pomáhat lidem v realizaci jednoho z největších snů, kterým je stavba domu.

Na světě zřejmě neexistuje člověk, který by nesnil o vlastním útulném rodinném domě, kde by byl spokojený se svou rodinou.

Chci, aby to udělal každý, kdo věří, že může postavit vlastní dům.

Vím, jak důležitý je pro Vás čas, mým cílem je ukázat Vám zkratky. Abyste mohli okamžitě jednat.

Pokud máte otevřenou mysl a chcete se naučit něco od osoby, která postavila svůj dům, zvu Vás ke spolupráci.

Při tvorbě příruček pro Vás ze sebe dávám vše.

Kamil Goldmann